Don't judge a book by its cover!

Onze werkwijze

 
 

Introductie

In de Human Library lees je geen boeken, maar mensen. Interessante mensen, die je in het dagelijks leven niet snel spreekt. Klopt wat we denken over mensen op basis van de buitenkant wel met de werkelijkheid? Een vluchteling, een hooligan, een ex-crimineel, een transgender, een dakloze en een tienermoeder zitten klaar om jou hun levensverhaal te vertellen. In een open gesprek waarin alles gevraagd en besproken kan worden.

Durf jij het aan om je 'vooroordeel' te ontmoeten? De Human Library is een beproefd concept van Deense oorsprong, dat mensen met elkaar in contact brengt om zo vooroordelen te onderzoeken en tegen te gaan. Net als in een gewone bibliotheek waar boeken toegang geven tot onbekende werelden, biedt de Human Library bezoekers ook de mogelijkheid in de belevingswereld van een ander te stappen. Op een hele simpele manier: door onbevangen met elkaar in gesprek te gaan.

Hoe leen je een Levend Boek? 

 1. Ga naar een Human Library evenement
 2. Blader door de catalogus en kies een Boek
 3. Registreer uzelf bij de Human Library Balie
 4. Een vrijwilliger zal u voorstellen aan het Boek
 5. U heeft 20 minuten met het Boek te besteden.

Er zijn vrijwilligers ter plaatse om te helpen indien gewenst. 

Een vrijwillig gesprek

Deelname aan de Human Library is vrijwillig en de lezers dienen open te staan voor een gesprek. Het is een ontmoeting, waarbij het gesprek alle kanten op kan gaan, maar de basis voor het gesprek vormt de titel (en daarmee het vooroordeel) van het levende boek, bijvoorbeeld 'Dakloos' of 'Transgender'. Het is nadrukkelijk niet bedoeld als 'verhalen vertellen', maar als een echte dialoog. Ook de lezer komt aan het woord en kan gericht vragen stellen. 

De rechten van het boek en de lezer

 • Boeken en Lezers hebben het recht om met respect behandeld te worden.
 • Boeken en Lezers hebben het recht iedere vraag te stellen.
 • Boeken en Lezers hebben het recht om een vraag niet te beantwoorden als zij dat niet willen.
 • Boeken en Lezers hebben het recht een gesprek te beeindigen als zij dat willen.
 • Lezers hebben niet het recht om een Boek mee naar buiten te nemen.
 • Lezers hebben niet het recht om pagina’s om te buigen of te bekrassen en de Lezer dient het Boek in dezelfde mentale en fysieke staat terug te brengen.

Aanvullende regels

 • Alleen geregistreerde lezers, die de rechten van het boek accepteren, kunnen boeken lenen. 
 • De Human Library is een gratis evenement. 
 • Als een boek dat je wilt lezen niet beschikbaar is, gelieve dan een ander boek te lenen of te wachten tot het gewenste boek beschikbaar is. In principe kun je geen boeken reserveren. 
 • Twee lezers kunnen hetzelfde boek lenen als zij elkaar kennen en als het boek hiermee akkoord is. 
 • Als het boek dat je wil lezen niet beschikbaar is in een taal die je verstaat, kun je vragen om een woordenboek (vertaler). 
 • De lezer wordt geacht het boek in een goede mentale en fysieke staat te retourneren. Geweld, vloeken en aanvallend gedrag wordt niet getolereerd en zal resulteren in uitsluiting van deelname aan het evenement.
 • Iedereen boven de leeftijd van 14 jaar mag boeken lenen. Lezers onder deze leeftijd hebben toestemming nodig of dienen te worden begeleid door een ouder of verzorger. 

Doelen van de Human Library

 • Het creëren van een ruimte voor dialoog en begrip;
 • Het bevorderen van respect voor mensenrechten;
 • Het delen van ervaringen van mensen die te maken hebben met stereotypering, vooroordelen, stigmatisering, uitsluiting en discriminatie;
 • Het ontwikkelen van een houding van openheid en acceptatie van mensen die 'anders' zijn. 

Over vooroordelen

Bij de Human Library gaan we er vanuit dat iedereen vooroordelen heeft. Dat is ook heel normaal. Het heeft te maken met categorisatie: alle informatie (hetgeen je zintuiglijk waarneemt) die je dagelijks tot je krijgt wordt beoordeeld en in een bepaald hokje gezet ofwel geordend. Het is in die zin een overlevingsmechanisme. Zonder categorisatie zou je waarschijnlijk snel gek worden. Wel is bewustzijn erg belangrijk. Zodra je je bewust bent van bepaalde vooroordelen die je hebt, kun je je handelen aanpassen. Daarbij is kennis dus de sleutel. En dat is precies waar de Human Library aan werkt. Door mensen uit verschillende leefwerelden met elkaar in contact te brengen leer je van elkaar. Het leidt zo tot een bijzondere uitwisseling van gedachten en vaak tot wederzijds begrip. 

Kwaliteit en integriteit

Zoals in het wetenschappelijke onderzoek over de Human Library is aangetoond, kan ieder gesprek al een grote impact hebben. Wel is de kwaliteit van het gesprek daarbij van belang. Het opzetten van een kwalitatief hoogwaardige Human Library heeft behoorlijk wat voeten in de aarde en kent veel voorbereidingstijd. Hieronder zie je enkele belangrijke uitgangspunten. 

Certificatie
De Human Library Organization, de Deense stichting achter de bedenkers van het concept, heeft Human Library NL gecertificeerd om Human Libraries in Nederland te organiseren. 

Evaluatie
Bij iedere editie worden de lezers gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen. Hierdoor krijgen we telkens feedback en krijgen we een indruk van de impact. Zie de specifieke evaluatieverslagen hier. Er is ook wetenschappelijk onderzoek verricht naar de methode. Lees daar hier meer over. 

Catalogus
Iedere editie heeft zijn eigen catalogus, met alle boektitels en per boek een korte uitleg, zodat de lezer alvast een inzicht kan krijgen in het boek. 

Training
Alle boeken en vrijwilligers nemen deel aan een training vooraf, zodat zij weten wat zij kunnen verwachten en op elkaar ingespeeld zijn. Ook wordt er geoefend met het voeren van gesprekken. 

Veiligheid
De organisatie acht de fysieke en mentale veiligheid van deelnemers aan de Human Library van groot belang en handelt daar naar. Zo dienen alle lezers zich in te schrijven, hebben alle boeken een persoonlijke begeleider en worden de gesprekken van een afstandje in de gaten gehouden. 

Toegankelijkheid
Human Library NL probeert de Human Library toegankelijk voor iedereen te maken, in het bijzonder voor mensen met een beperking. Ook wordt er zoveel mogelijk tweetalig (Nederlands en Engels) gecommuniceerd. 

Divers aanbod
De Human Library concentreert zich niet op één bepaalde groep, maar biedt een divers onderwerpaanbod. Ieder boek heeft op een bepaalde manier te maken met vooroordelen, en dat kan te maken hebben met etniciteit, seksualiteit, beroep, religie, sociale status, leefstijl en gezondheid. 

Vooroordelen
De Human Library is niet bedoeld als een ontmoeting met een interessant persoon. Ieder boek staat altijd in het teken van een bepaald vooroordeel. De titels van de boeken reflecteren een breed scala aan vooroordelen. 

Externe druk
Er worden geen boeken uitgesloten op basis van externe druk. 

Oogmerk
De Human Library heeft geen politiek, religieus, commercieel oogmerk en verbindt zich niet aan organisaties die niet passen bij de ideële doelstellingen.  

Contactgegevens
Contactgegevens van boeken worden nooit met externe partijen gedeeld. 

Vrijwillig
Boeken krijgen geen geldelijke vergoeding voor hun deelname aan de Human Library. 

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact met ons op. 

 
 
20171102-3U7A7406.jpg
HLEvent 53.jpg